Naše služby nabízíme podnikatelským i nepodnikatelským subjektům působícím na území České republiky i v zahraničí prostřednictvím našich spolupracujících partnerů.

Kdo jsme?

Jsme skupina odborníků působící v oblasti auditorských služeb, daňového poradenství a právního poradenství, zejména v oblasti stavebních a správních řízení. Nabízíme speciální daňové a právní modely pro developery, návrhy fungování podnikatelských skupin při výstavbě nemovitostí za účelem získání konkurenčních výhod na trhu.

Pro své zahraniční klienty nabízíme komunikaci v němčině, angličtině a ruštině.

Audit

Poskytujeme komplexní služby v oblasti auditorské činnosti, přeměnách společnosti, due diligence a forenzního šetření.
 • Statutární audit
 • Přeměny společností
 • Due diligence
 • Forenzní šetření
 • Audit neziskových společností

Daně

Rádi Vám pomůžeme s Vašimi daňovými problémy, přípravou daňových přiznání a daňovými modely.
 • Daně z příjmů
 • DPH
 • Daň z nemovitostí
 • Silniční daň
 • Daňové modely pro developery
 • Průběžné poradenství
 • Zastupování v daňovém řízení
 • Zamezení dvojího zdanění
 • Daňová přiznání
 • Neziskové subjekty

Účetnictví

Nabízíme komplexní portfolio služeb v oblasti účetnictví a to jak při zahájení podnikání, optimalizaci již stávajícího systému či ukončení podnikání.
 • Komplexní vedení účetnictví
 • Průběžné poradenství
 • Odpisy majetku
 • Daňová evidence
 • Evidence pro DPH, KH
 • Kontrolní hlášení
 • Souhrnná hlášení
 • Poradenství při zahájení podnikání
 • Likvidace společností


Mzdy a personalistika

Komplexní vedení personální a mzdové agendy.
 • Vedení kompletní personální agendy
 • Přihlášení organizace
 • Přihlášky, odhlášky zaměstnanců
 • Vypracování pracovních smluv a dohod
 • Výpočty mezd, odvodů, daní
 • Zákonné úrazové pojištění
 • Evidence srážek a exekucí
 • Vyúčtování srážkové a zálohové daně
 • Evidence důchodového pojištění
 • Příprava bankovních příkazů

Inženýring / Stavební řízení

Zajišťujeme pro naše klienty stanoviska dotčených orgánů jako podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 • Vyřízení potřebných povolení
 • Zajištění stanovisek
 • Jednání se zástupci měst / obcí
 • Projednání dokumentace s dotčenými orgány
 • Příprava pro územní rozhodnutí
 • Vypracování žádosti o ohlášení stavby
 • Stavební povolení
 • Zabezpečení podkladů pro vodoprávní řízení
 • Právní podpora stavebního procesuSprávní řízení

Klienty zastupujeme v nejrůznějších řízeních před správními orgány, např. ve stavebním řízení a dalších. Pomáháme občanským iniciativám při obraně práv občanů.

Klientům pomáháme s přípravou veškerých podkladů pro správní řízení, ať už se jedná o udělení licence, stavebního povolení či živnostenského oprávnění. Klienty zastupujeme v řízení o řádných opravných prostředcích proti správnímu rozhodnutí, kterými jsou např. odvolání, návrh na obnovu řízení, rozklad a jiné. Zastupování poskytujeme také v případě soudního přezkumu správních rozhodnutích, kterými jsou např. správní žaloba či kasační stížnost proti rozhodnutí správních soudů.